Doktor Marko Popović položio je juče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, specijalistički ispit iz Urologije sa odličnim uspjehom i stekao zvanje specijaliste urologije. Po završenim osnovnim studijama na Medicinskom fakultetu u Foči 2017. godine sa prosječnom ocjenom 9.35, dr Popović počinje da radi u Univerzitetskoj bolnici Foča.

Od 2018. godine započeo je specijalistički staž iz urologije u Univerzitetskoj bolnici u Foči, a dio staža proveo je na Klinici za urologiju VMA u Beogradu. Obavljao je i posao asistenta na Katedri za Anatomiju i morfologiju na Medicinskom fakultetu u Foči. Uporedo sa specijalizacijom upisao je i doktorske studije, te izradio prijedlog projekta doktorske disertacije koji je prihvaćen od strane Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Član je Udruženja Društva doktora Republike Srpske, Udruženja urologa Srbije i Evropske asocijacije urologa.  Dr Popović izražava veliko zadovoljstvo i zahvalnost što će svoju karijeru moći da gradi u Univerzitetskoj bolnici u Foči, te radom i konstantnim stručnim usavršavanjem pruži pacijentima najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Ponosni smo što naša ustanova kadrovski jača, stvara pretpostavke za bolji položaj zdravstvenih radnika i što kvalitetnije usluge pacijentima.