Služba za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu Univerzitetske bolnice Foča uvela je dvije nove usluge, određivanje fekalnog kalprotektina u stolici i određivanje koncentracije feritina u serumu.

Uzorak za analizu fekalnog kalprotektina u stolici pacijenti sa uputnicom porodičnog ljekara mogu dostaviti svakog radnog dana, a rok za izdavanje rezultata je pet radnih dana.

Usluga određivanja koncentracije feritina u serumu počela je od 15.04.2021. godine i rezultat se izdaje svakog radnog dana od 13 časova.