Baby Boom!

 

01.08.2023. – U našoj ustanovi za 4 časa 5 novorođenih beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Čestitamo!

Univerzitetska bolnica Foča stalno
podiže kvalitet usluge pacijentima
Pročitaj više ČASOPIS DNEVNA DOZA
Služba za
RADIOLOŠKU
DIJAGNOSTIKU
Profesionalne i savremene dijagnostičke procedure.
16-slajsni CT skener.
ODJELJENJE ZA HIRURŠKE GRANE Savremene hirurške metode liječenja pomoću kojih se
godišnje uradi više od 2500 operativnih zahvata.
Novi
Hemodijalizni
centar
Savremeni pristup pacijentima sa
akutnom bubrežnom insuficijencijom.
 • Dnevni izvještaj

  U Univerzitetsku bolnicu Foča 19.07.2024. godine primljena su 44 pacijenta, a 8 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju 19.07.2024. godine rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica. U Univerzitetsku bolnicu Foča 20.07.2024. godine primljeno je 15 pacijenata, a 9 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju 20.07.2024. godine nije bilo rođene djece. U Univerzitetsku bolnicu Foča 21.07.2024. godine primljena su 32 pacijenta, a 8 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju 21.07.2024. godine nije bilo rođene djece.
 • Uputstvo za prijem

  Prijem pacijenata u UB Foča vrši se u redovno radno vijeme od 07-15h pri čemu pacijenti moraju imati sledeću dokumentaciju:
  Pročitaj detaljnije
 • Radno vrijeme i vrijeme posjete

  • Prijem pacijenata
   00.00 - 24.00
  • Posjete - svakim danom
   14.00 - 15.00

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Univerzitetske bolnice Foča

Univerzitetska bolnica Foča vodeća je zdravstvena ustanova Istočnog dijela Republike Srpske.

 • Osnovna djelatnost ove ustanove je pružanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite stanovništvu i održavanje kliničke nastave 1. ciklusa medicinskog, stomatološkog, defektološkog fakulteta i studija zdravstvene njege.
 • Univerzitetska bolnica Foča prati svjetska dostignuća u prevenciji i liječenju bolesti i teži stalnom usavršavanju svojih usluga.
 • Ustanova otvorena za svakoga, u kojoj će se neprestano raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvene usluge, a samim tim i na poboljšanju zdravstvene slike stanovništva u regionu.
Univerzitetska bolnica Foča

BROJ HOSPITALIZOVANIH LICA
od 01.01-29.02.2024

BROJ USLUGA U SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA I KABINETIMA
01.01-29.02.2024.

BROJ OPERATIVNIH ZAHVATA
01.01-29.02.2024.

BROJ DIJAGNOSTIČKIH USLUGA I ANALIZA
01.01-29.02.2024.

Univerzitetska bolnica Foča kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Foča

Univerzitetska bolnica u vrijeme svoga osnivanja bila je Regionalna bolnica,  relativno dobro tehnički i kadrovski opremljena, i od početka uključena u osnivanje Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. Vremenom, ona je prerasla u Univerzitetsku bolnicu i postala stalna baza Medicinskog fakulteta Foča.

Od početka rada fakulteta do danas, na Medicinskom fakultetu diplomiralo je:

Doktora Medicine 660.
Doktora stomatologije 480.
Diplomiranih defektologa 203.
Diplomiranih medicinara zdravstvene njege 195.