Centrala: +387 (058) 222-500Vakcinišimo se što prije.

U JZU Univerzitetskoj bolnici Foča sprovodi se revakcinacija.

COVID – INFEKTOLOGIJA

lokal 254
(informacije radnim danima od 13 – 14h)

COVID – PEDIJATRIJA

lokali 258 i 204
(informacije radnim danima od 13 – 14h)

COVID – GINEKOLOGIJA

lokal 236
(informacije radnim danima od 13 – 14h)

COVID – INTEZIVNA NJEGA

broj telefona za informacije: +387 (65) 732-316
(informacije od 14-15h i 19-20h)

Služba za
RADIOLOŠKU
DIJAGNOSTIKU
Profesionalne i savremene dijagnostičke procedure.
16-slajsni CT skener.
ODJELJENJE ZA HIRURŠKE GRANE Savremene hirurške metode liječenja pomoću kojih se
godišnje uradi više od 2500 operativnih zahvata.
Novi
Hemodijalizni
centar
Savremeni pristup pacijentima sa
akutnom bubrežnom insuficijencijom.
 • Dnevni izvještaj

  24.01.2022. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 19 pacijenata, a 4 pacijenta su obrađena i vraćena. U toku protekla 24 časa na ginekološko-akušerskom odjeljenju nije bilo rođene djece.
 • Uputstvo za prijem

  Prijem pacijenata u UB Foča vrši se u redovno radno vijeme od 07-15h pri čemu pacijenti moraju imati sledeću dokumentaciju:
  Pročitaj detaljnije
 • Radno vrijeme i vrijeme posjete

  • Prijem pacijenata
   00.00 - 24.00
  • Posjete - radnim danom
   13.00 - 14.00
  • Posjete - vikendom
   12.00 - 13.00

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Univerzitetske bolnice Foča

Univerzitetska bolnica Foča vodeća je zdravstvena ustanova Istočnog dijela Republike Srpske.

 • Osnovna djelatnost ove ustanove je pružanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite stanovništvu i održavanje kliničke nastave 1. ciklusa medicinskog, stomatološkog, defektološkog fakulteta i studija zdravstvene njege.
 • Univerzitetska bolnica Foča prati svjetska dostignuća u prevenciji i liječenju bolesti i teži stalnom usavršavanju svojih usluga.
 • Ustanova otvorena za svakoga, u kojoj će se neprestano raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvene usluge, a samim tim i na poboljšanju zdravstvene slike stanovništva u regionu.
Univerzitetska bolnica Foča

HOSPITALIZACIJE
od 01.01-01.09.2021

AMBULANTNI PREGLEDI
01-01-01.09.2021

OPERATIVNIH ZAHVATA
01-01-01.09.2021

LABORATORIJSKIH ANALIZA
01-01-01.09.2021

Univerzitetska bolnica Foča kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Foča

Univerzitetska bolnica u vrijeme svoga osnivanja bila je Regionalna bolnica,  relativno dobro tehnički i kadrovski opremljena, i od početka uključena u osnivanje Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. Vremenom, ona je prerasla u Univerzitetsku bolnicu i postala stalna baza Medicinskog fakulteta Foča.

Do sada, Univerzitetska bolnica u saradnji sa Medicinskim fakultetom odškolovala je 908 diplomiranih studenata.

Doktora Medicine 398.
Doktora stomatologije 351.
Diplomiranih defektologa 72.
Diplomiranih medicinara zdravstvene njege 87.