Interventne  i dijagnostičke koronarografije u Univerzitetskoj bolnici Foča

Interventne i dijagnostičke koronarografije u Univerzitetskoj bolnici Foča

Na odsjeku interventne kardiologije Univerzitetske bolnice u Foči 24.12.2021. godine urađeno je 12 koronarografija.  Kod dva pacijenta urađen je PCI sa implantacijom stenta, a ostatak su bile dijagnostičke koronarografije.   Sve procedure su izvedene bez komplikacija. Tim je predvodio dr  Saša Lončar iz UKC Banja Luka sa Anom Inđić ( medicinskim tehničarom) uz prisustvo ljekaraRead more