• Kako unaprijediti pacijenta sa karcinomom pluća do imunoterapije u Republici Srpskoj

  Kako unaprijediti pacijenta sa karcinomom pluća do imunoterapije u Republici Srpskoj

  U svečanoj sali Medicinskog fakulteta Foča 29.04.2024 sa početkom u 14 sati pod pokroviteljstvom farmaceutske kuće Glosarij CD predavanja o imunoterapiji karcinoma pluća u Republici Srpskoj, kao i unaprijeđenju saradnje između onkoloških centara kada je u pitanju liječenje naših pacijenata održao je Prof. dr Mirko Stanetić iz UKC RS Banja Luka. Sastanku su prisustvovali ljekariRead more
 • Kontinuirana edukacija naših zaposlenih – Prisustvo i učešće na NES-u

  Kontinuirana edukacija naših zaposlenih – Prisustvo i učešće na NES-u

  U Neumu od 26.04 do 28.04.2024 god naši onkolozi, ljekari na specijalizaciji iz internističke onkologije i medicinske sestre su prisustvovali i imali aktivno učešće u simpozijumu pod pokroviteljstvom farmaceutske kuće Novartis. Teme su bile nove terapijske opcije u liječenju karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma.  Read more
 • Odjeljenje kardiologije – obavještenje

  Odjeljenje kardiologije – obavještenje

  U Univerzitetskoj bolnici Foča 29.04.2024. ordiniraće Prof. dr Dragan Kovačević. Profesor Kovačević je načelnik klinike za elektrofiziliologiju i poremećaje ritma srca IKVB Sremska Kamenica. Svoje iskustvo implementiraće u edukaciju naših kadrova iz oblasti elektrostimulacije. Isti dan, organizovaće se edukacija srednjeg stručnog kadra, neizostavnog dijela tima za uspješan proces implantacije. Ambulanta za poremećaje ritma srca tajRead more