Obavještenje Službe za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu

Obavještenje Službe za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu

Služba za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu Univerzitetske bolnice Foča uvela je dvije nove usluge, određivanje fekalnog kalprotektina u stolici i određivanje koncentracije feritina u serumu. Uzorak za analizu fekalnog kalprotektina u stolici pacijenti sa uputnicom porodičnog ljekara mogu dostaviti svakog radnog dana, a rok za izdavanje rezultata je pet radnih dana. Usluga određivanjaRead more