Doktor Ljiljana Krsmanović, specijalista otorinolaringologije odbranila je 11. juna 2024. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, doktorsku disertaciju pod nazivom “Povezanost nivoa citokina u nosnom sekretu sa težinom kliničke slike, komorbiditetima i kvalitetom života adolescenata sa alergijskim rinitisom” sa ocjenom odličan i time stekla zvanje doktora biomedicinskih nauka.

Mentor na izdradi doktorske disertacije bio je prof. dr Nenad Arsović-direktor Klinike za Otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom, UKCS, dugogodišnji prijatelj i saradnik naše ustanove, kao i gostujući profesor Medicinskog fakulteta u Foci.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su:

  1. Prof. dr Dejan Bokonjic, pedijatar/subspecijalista dečije pulmologije-redovni profesor i dekan Medicinskog fakuleteta u Foči
  2. Prof. dr Zoran Dudvarski, spec. otorinolaringologije u Klinici za otorinolaringologiju i maksiloafcijalnu hirurgiju-UKCS, vanredni profesor Medicinskog fakuleteta, Univerziteta u Beogradu
  3. Prof. dr Vladimir Nešić,  spec. otorinolaringologije u Klinici za otorinolaringologiju i maksiloafcijalnu hirurgiju-UKCS, vanredni profesor Medicinskog fakuleteta, Univerziteta u Beogradu
  4. Doc. dr Siniša Šolaja, spec.otorinolaringologije/subspecijalista audiologije, UB Foča, Medicinski fakultet Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  5. Doc. dr Bojan Joksimović, spec. pedijatrije, Medicinski fakultet Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Odbranom doktorske disertacije Univerzitetska bolnica dobila je još jednog doktora nauka što je dokaz da se naši ljekari uporedo sa kliničkim radom bave i naučnim istraživanjima, sa ciljem pružanja najbolje zdravstvene zaštite pacijentima.

Akademsko obrazovanje i specijalizacija:

 

Doktor Ljiljana Krsmanović je rodjena u Užicu 1985. godine. Na Medicinskom fakultetu u Foči diplomirala je 2011. godine.

Specijalizacija: Otorinolaringologija; Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, 2012-2016.

Specijalistički ispit iz otorinolaringologije sa ocjenom odličan položila je 2016. godine.

Doktorske studije: Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; godina registracije – 2016.

Asistent u nastavi, Katedra za ORL Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; od 2016.

Zaposlena na Odeljenju za Otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetske bolnice Foča od 2012. godine gde trenutno obavalja funkciju šefa ORL odsjeka odeljenja za Otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom.