Interventni kardiolozi Univerzitetske bolnice Foča dr Srđan Popović i dr Slađana Popović učestvovali su na Akademiji antitrombotika koja je u organizaciji farmaceutske kuće ,,Hemofarm STADA”  održana u Konjicu u periodu od 31. maja do 2. juna.

Doktor Srđan Popović učestvovao je na panel diskusiji na temu „Individualna antitrombocitna terapija“.

Na trodnevnom skupu u Konjicu razmijenjena su znanja, iskustva i zanimljivi slučajevi iz kliničke prakse sa drugim centrima za kateterizaciju srca u Republici Srpskoj i BiH.

Univerzitetska bolnica Foča već tri godine uspješno pruža usluge iz interventne kardiologije.

Posjeduje savremenu angio-salu u kojoj naš angio tim interventnih kardiologa, medicinskih tehničara i rtg tehničara obavlja invazivne procedure na srčanim arterijama: koronarografije (kontrastno snimanje arterija srca) i perkutane koronarne intervencije (balon dilatacije suženih arterija srca i ugradnja stentova).

U planu su i složenije intervencije na koronarnim arterijama poput otvaranja hroničnih totalnih okluzija , kao i BAV (Balon aortna valvuloplastika) kao metod u liječenju stenoze aortne valvule.