U organizaciji Udruženja hirurga Republike Srpske i Hirurške sekcije Srpskog lјekarskog društva Srbije, Univerzitetske bolnice Foča i Medicinskog fakulteta Foča, u junu se tradicionalno u Foči održava  15. Simpozijum hirurga sa međunarodnim učešćem.

Ovaj naučni skup spada u red prepoznatljivih na širem području i okuplja više od 200 ljekara sa prostora Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore, Hrvatske i šire.

Petnaesti Simpozijum hirurga Republike Srpske i Srbije sa međunarodnim učešćem održaće se od 20. do 22. juna 2024.godine.

Teme Simpozijuma biće najnovija saznanja iz oblasti hirurgije.

Osim tema iz svakodnevne kliničke prakse učesnici Simpozijuma pažnju će posvetiti i savremenim stavovima u liječenju, a diskutovaće i o problemima i dilemama sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Osim stručnjaka iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine Simpozijum će okupiti i vrhunske stručnjake iz regiona i iz cijelog svijeta, te će biti odlična prilika za susret sa starim poznanicima, sticanje novih poznanstava, razmjenu iskustava i ideja i uspostavlјanje saradnje kako u praktičnom, tako i u naučnom smislu.

Od 2008. godine, na Simpozijumu hirurga učestvovalo je više od 2.000 hirurga i lјekara ostalih specijalnosti i obrađeno na desetine tema.

Ocjene učesnika Simpozijuma svih ovih godina nepromijenje su- jedan je od najorganizovanijih i s najkvalitetnijim predavačima u ovom dijelu Evrope.

Preliminarni program 15. Simpozijuma možete pogledat ovde.