Na 6. Kongresu medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u Banjoj Luci učestvovale su medicinske sestre sa Odjeljenja za internističke grane Univerzitetske bolnice Foča i koordinator zdravstvene njege.

Cilj četvorodnevnog kongresa, u organizaciji Udruženja medicinskih sestara tehničara i babica Republike Srpske, bila je edukacija medicinskog osoblja i upoznavanje sa novim metodama liječenja i korišćenja savremene medicinske opreme.

Zahvalnica od Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske uručena je našem anestetičaru i koordinatoru zdravstvene njege Borivoju Vilotiću za saradnju i istaknutu podršku u unapređenju sestrinske profesije.

Kongres u Banjoj Luci održan je u periodu od 6. do 9. juna.

U istom periodu u Tesliću su u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske  i fondacije „Fami“ nastavljenje dodatne edukacije u  jačanju liderskih vještina  medicinskih sestara kroz  brojna predavanja i vježbe.

Na edukaciji je učestvovala odgovorna medicinska sestra operacionog bloka Neda Kovačević.