Na ovogodišnjem Šestom kongresu glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem docent dr Nada Avram, načelnik oftalmološkog odeljenja Univerzitetske bolnice Foča, imala je priliku da kao član Predsjedništva kongresa da doprinos u afirmaciji naučnog dijela ovog skupa.

Na kongresu, koji je okupio najveće stručnjake iz oblasti oftalmologije, predstavila je rad ,,Iridokornealni endotelni sindromi-prikaz slučaja”  i bila koautor i mentor rada specijalizanata oftalmologije Medicinskog fakulteta Foča, dr Borisa Bakovića i dr Tatjane Grabovac sa temom  ,,Esencijalna progresivna atrofija irisa – prikaz slučaja”.

Glaukom predstavlja  vodeći uzrok ireverzibilnog sljepila u svijetu.

To je relativno česta optička neuropatija koje se manifestuju povišenim vrijednostima očnog pritiska, progresivnim oštećenjem optičkog nerva, ispadima u vidnom polju.

Kongres glaumakotologa Srbije, koji je ove godine održan od 9. do 12. maja na Kopaoniku, godinama  okuplja najveće stručnjake iz oblasti glaukoma , te je odlična prilika za razmjenu iskustava i predstavljanje najnovijih smjernica u dijagnostici i terapiji glaukoma.

Čestitajući dr Nadi Avram na naučno-istraživačkom radi i najboljem predstavljanju Univerzitetske bolnice Foča u regionu, direktor naše ustanove prof. dr Nenad Lalović je najavio  ponovno  izvođenje operacija katarakte metodom fakoemulzifikacije u našoj ustanovi kao i uvođenje novih procedura u oftalmologiji, primjenu anti VEGF lijekova za liječenje senilne degeneracije žute mrlje,  dijabetičkog makularnog edema  i venskih okluzija, procedure Yag laser kapsulotomije, Yag laser iridotomije, selektivne laser trabekuloplastike, kao i  operacije iz  oblasti okuloplastike.