Prijem pacijenata u UB Foča vrši se u redovno radno vijeme od 07-15h pri čemu pacijenti moraju imati sledeću dokumentaciju:

Uputnica za bolničko liječenje

Ovjerenu zdravstvenu knjižicu

Osnovne nalaze (KKS, šuk, urea, kreatinin, RTG, EKG)

Izuzetak su hitni slučajevi koji se primaju tokom 24h preko Službe za urgentnu medicinu i bolnički prijem.

U sklopu prijema (bilo hitni ili u redovno radno vrijeme) vrši se:

Otvaranje istorije bolesti

Pristanak na dobrovoljni smještaj

Doktorska anamneza

Sanitarna obrada pacijenta

Garderoba

Upućivanje/transport  pacijenta na odgovarajuće odjeljenje

Prilikom planiranih operativnih zahvata ili hospitalizacija potrebno je prethodno zakazati termin hospitalizacije,  izvršiti potrebnu preoperativnu pripremu i  uz uputnicu za bolničko liječenje u dogovoru sa odgovarajućim ljekarom specijalistom doći na zakazani termin.

Ukoliko je pacijent odlučio da sam snosi troškove liječenja (planirani operativni zahvat), a nema osiguranje ili je strani državljanin neophodno je prethodno obaviti specijalistički pregled u odgovarajućoj ambulanti poliklinike UB Foča gdje će se odlučiti o potrebi stacionarnog liječenja i zakazati datum prijema. Prijem se vrši uz ličnu kartu ili pasoš.