Obavještenje Službe za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu

Obavještenje Službe za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu

Služba za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu Univerzitetske bolnice Foča uvela je dvije nove usluge, određivanje fekalnog kalprotektina u stolici i određivanje koncentracije feritina u serumu. Uzorak za analizu fekalnog kalprotektina u stolici…

Read more