Dijaliznom centru Univerzitetske bolnice Foča Inel-med d.o.o Mostar donirao je aparat  Diapact® CRRT

Dijaliznom centru Univerzitetske bolnice Foča Inel-med d.o.o Mostar donirao je aparat Diapact® CRRT

Obavljena je edukacija medicinskog osoblja od strane sertifikovanih edukatora iz Inel – Med doo Mostar i Kantonalne bolnice Zenica.   Doc. dr Marijana Kovačević, nefrolog, navodi da aparat  Diapact nudi cijeli spektar mogućnosti terapije, uključujući: Sporu kontinuiranu ultrafiltraciju (SCUF) za preopterećenje tečnošću Niske i visoke izmjene kontinuirane veno-venske hemofiltracije (CVVH) za akutnu slabost bubrega Mogućnost vršenjaRead more