Dr Ognjen Čančar položio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, specijalistički ispit iz Opšte hirurgije sa odličnim uspjehom i stekao zvanje specijaliste opšte hirurgije.

Tako je Bolnica u Foči dobila još jednog mladog i perspektivnog specijalistu koji je voljan da se dodatno usavršava, stičući novo znanje i vještine o naprednim operativnim procedurama iz oblasti hirurgije. Osnovne studije, dr Čančar završio je na Medicinskom fakultetu u Foči 2015. godine sa prosječnom ocjenom 8.65. Zaposlen je u Univerzitetskoj bolnici Foča od 2016. godine.

Specijalistički staž iz opšte hirurgije u Univerzitetskoj bolnici u Foči,  započeo je 2019., a dio staža proveo je u KCV – Klinika za abdominalnu hirurgiju, IOV – Klinika za onkološku hirurgiju i IPBV – Klinika za grudnu hirurgiju. Obavljao je i posao asistenta na Katedri za Anatomiju i morfologiju na Medicinskom fakultetu u Foči. Student trećeg ciklusa studija.

Član je Društva doktora medicine Republike Srpske, Asocijacije endoskopskih hirurga BiH, EAES, AESBH, Srpskog udruženja urgentne hirurgije.