Služba za biohemiju i imunohemiju, hematologiju i hemostazu naše ustanove uvela je dvije nove usluge, određivanje NP-pro-BNP iz krvi i određivanje albumina u urinu.

NT – pro – BNP

Vrijeme izdavanja rezultata : 1 radni dan

Kratak opis analize:

Pro – BNP se određuje kod osoba koje imaju simptome srčane insuficijencije  ili kod osoba koje već imaju dijagnostikovanu srčanu insuficijenciju, za praćenje toka bolesti.

Mikroalbuminurija

Albumini u 24h urini (du-mikroalbuminurija ) i pojedinačnom uzorku urina (u-mikroalbuminurija)

Vrijeme izdavanja rezultata : 1 radni dan

Kratak opis analize:

Albumini u 24h urinu je test koji se koristi za određivanje koncentracije albumina u urinu (pojedinačnom ili 24-časovnom), što predstavlja rani znak oštećenja fukcije bubrega.

Prijem pacijenata I uzoraka za određivanje ovih analiza vrši se svaki radni dan u prijemnoj laboratoriji, u periodu od 7:30 do 9:30.