Poštovani korisnici usluga i posjetioci Univerzitetske bolnice Foča,

Ovim putem Vas obaviještavamo da je od 01.06.2023. godine uveden novi režim saobraćanja motornim vozilima u krugu Univerzitetske bolnice Foča, u skladu sa čim je postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija i obavještenja.

Odluka o tome je donijeta kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje bolnice, a posebno hitnih službi.

Od sada, u krug bolnice mogu ući samo sanitetska vozila, dostavna vozila i vozila građana koji transportuju pacijente do Službe za bolnički prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Građani koji dolaze radi planiranog prijema u bolnicu moraju na ulazu pokazati uputnicu za bolničko liječenje.

Za sve ostale potrebe, molimo građane da koriste ulaz sa druge strane (kod Medicinskog fakulteta), ili parkinge ispred i iznad bolnice. Nadamo se da ćete imati razumijevanja i da ćete ubuduće na glavnu kapiju bolnice dolaziti samo radi urgentnih stanja, odnosno radi prijema na bolničko liječenje.