Univerzitetska bolnica Foča raspolaže sa savremenom Angio-salom sa brojnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama : koronarografije, angiografije perifernih i visceralnih arterija, ugradnje stentova, balon angioplastike, perikardne punkcije, ugradnje filtera u donju šuplju venu u cilju sprečavanja plućne tromboembolije, sklerozacije vena, ugradnje privremnih i stalnih spoljašnjih vodiča srčanog ritma (pejs-mejkera).

Koronarografija je metoda kojom se posebno dizajniranim kateterima ulazi u koronarnu cirkulaciju preko perifernog arterijskog krvnog suda. Ubrizgavanjem kontrasta sagledavaju se krvni sudovi, poremećaji i oštećenja na nivou krvnih sudova. Postupak se obavlja po strogim pravilima asepse i antisepse, a praćenje vitalnih parametara bolesnika je kontinuirano čime se minimalizuje rizik od eventualnih komplikacija. U slučaju akutnog srčanog udara vrijeme je dragocjeno i tada se pristupa hitnoj intervenciji.

Značaj angio sala u interventnoj kardiologiji je u efikasnom dijagnostikovanju bolesti i postavljanju terapije.

Uz angio salu, opremljena je i savremena intenzivne njega.

Ovo je treća Angio-sala u Republici Srpskoj koja poseban značaj ima za stanovnike Istočne Hercegovine, Gornjeg Podrinja i Sarajevsko-romanijske regije. Sala je opemljena putem projekta “Modernizacija Univerzitetske bolnice Foča” za koji je Vlada Republike Srpske više od 16.000.000 maraka

Angio sala