Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Foča svim medicinskim sestrama i tehničarima regije Foča želi srećan 12. maj –  Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara.
Posebna zahvalnost svim medicnskim sestrama i tehničarima koji su za vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19, radeći u teškim okolnostima dali ogroman doprinos u brizi za svakog pacijenta rizikujući svoje zdravlje, a neki i živote.