• Odbranjena doktorska disertacija dr Nikoline Dukić

  Odbranjena doktorska disertacija dr Nikoline Dukić

  Dana 05.07.2024 godine u svecanoj sali Medicinskog fakulteta u Foci dr Nikolina Dukic je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: " Prediktivni i prognostički znacaj polimorfizma u PD-L1 genu i ekspresije PD-L1 u ćelijama karcinoma dojke  u postizanju kompletnog patološkog odgovora nakon neoadjuvantne terapije kod različitih molekularnih podtipova karcinoma dojke." Pod mentorstvom prof. dr. Zdenka Gojković,Read more
 • Jačanje saradnje između Univerzitetske bolnice i KPZ-a u Foči

  Jačanje saradnje između Univerzitetske bolnice i KPZ-a u Foči

  Direktor Univerzitetske bolnice Foča Nenad Lalović i v.d. direktora Kazneno-popravnog zavoda u Foči Bojan Kostić razgovarali su na sastanku o jačanju saradnje između ove dvije ustanove. Na sastanku su razmotreni načini na koje Bolnica u Foči može pružiti dodatnu podršku KPZ-u u oblasti zdravstva, odnosno u liječenju pritvorenika u slučaju smještanja na institucionalno liječenje. DirektoriRead more
 • Odbranjena doktorska disertacija dr Ljiljane Krsmanović, specijaliste otorinolaringologije

  Odbranjena doktorska disertacija dr Ljiljane Krsmanović, specijaliste otorinolaringologije

  Doktor Ljiljana Krsmanović, specijalista otorinolaringologije odbranila je 11. juna 2024. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, doktorsku disertaciju pod nazivom “Povezanost nivoa citokina u nosnom sekretu sa težinom kliničke slike, komorbiditetima i kvalitetom života adolescenata sa alergijskim rinitisom” sa ocjenom odličan i time stekla zvanje doktora biomedicinskih nauka. Mentor na izdradiRead more