ODSJECI

 • Opšta i abdominalna hirurgija

 • Ortopedija i traumatologija

 • Plastična i rekonstruktivna

 • Vaskularna hirurgija

 • Dječija hirurgija

 • Neurohirurgija

 • Urologija

Načelnik

 

Doc. dr Nenad Lalović

Informacije

Vrijeme posjete
Od 13 – 15h
svaki dan

Konsultacije
Od 12 – 13h
ljekarska soba, IV sprat

Istorijat

Hirurška služba započela je sa radom otvaranjem bolnice. Foča je mjesto rođenja istaknutih hirurga, profesora, istoričara medicine. Među njima su dr Risto Jeremić, prof. dr Feodor Lukač i drugi. Sretna je okolnost što je prim. dr Adolf Goldberger, hirurg bogatog iskustva, zajedno sa Aleksandrom Goldbergerom, hirurgom  došao u Foču.

Nova organizacija hirurške službe dovela je do formiranja hirurških odjeljenja-odsjeka kao sastavnih dijelova Centra za hirurgiju, koji je najveća organizaciona jedinica Univerzitetske bolnice u Foči. Značajan razvoj svih hirurških disciplina je uslovljen započinjanjem rada Medicinskog fakulteta 1993. godine u Foči koji je angažovao poznata hirurška imena sa prostora bivše Jugoslavije pa i šire.

Sadašnjost

U Centru za hirurgiju Univerzitetske bolnice u Foči trenutno radi 9 specijalista različitih hirurških oblasti od toga 1 sa užom specijalizacijom i 1 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a na specijalizaciji su 4 mlada ljekara. Najveći broj hirurga su nastavnici Medicinskog fakulteta u Foči, od kojih su 4 doktori medicinskih nauka, 2 magistri medicinskih nauka, dok su ostali u fazi sticanja naučnih zvanja.

Sa zadovoljstvom ističemo da se u Centru za hirurgiju liječe pacijenti iz svih krajeva Republike Srpske, iz dijela Federacije BiH pa i šire čime pokazujemo da smo postali prepoznatljiv hirurški centar na prostoru Republike Srpske kao i Bosne i Hercegovine.

Statistika

 • Broj pacijenata
  4000

 • Broj pregleda
  20000

 • Operacione sale
  5

 • Broj operativni zahvata
  2500
 • Ukupan broj zaposlenih
  50

 • Ljekara specijalista
  8

 • Ljekara na specijalizaciji
  4

Rad u Centru za hirurgiju

 • Dijagnostika i liječenje iz domena opšte, abdominalne, vaskularne, plastične i rekonstruktivne, dječije i grudne hirurgije.
 • Sve vrste operativnih zahvata iz područja abdominalne hirurgije, urologije, ortopedije, vaskularne, dječije, plastične i rekonstruktivne hirurgije.
 • Laparoskopske operacije žučne kese, preponskih kila, apendiksa, hijatus hernija, tumora kolona, te dijagnostičke laparoskopske operacije.
 • Operacije tumora kolona i rektuma, jetre, pankreasa, žučnih puteva, želuca, tankog crijeva..

Kontakt telefoni Centra za Hirurgiju

Naziv Lokal Direktni
Centrala - 058 222 500
Fax - 058 210 417
Šef klinike 300 -
Ambulanta 244, 263 -
Glavna sestra 243 -
Operacioni blok 202 -
Ljekarska soba 241 058 222 518
Odjeljenje 243, 278 058 222 514
Intenzivna njega 212 058 222 517

Konsultanti

Ime i prezime Zvanje
Prof. dr Iva Berisavac Neurohirurgija, KBC Zemun
Prof. dr Radovan Cvijanović Laparoskopski hirurg, KC Vojvodina
Prof. dr Veljko Đukić Vaskularni hirurg
Prof. dr Marinko Žuvela Hirurg za herniektomije sa mrežicom
Prof. dr Svetolik Avramov Vaskularni hirurg, KC Vojvodine
Prof. dr Radoica Jokić Dječiji hirurg