Stručni sastanak „Izazovi i dileme u medicini“ održan je u Univerzitetskoj bolnici Foča 30.05.2024. godine.

Predavači su bili ljekari iz naše bolnice: prof. dr Vekoslav Mitrović, prof. dr Maksim Kovačević, doc. dr Rade Miletić i  prof. dr Sanja Marić.

Teme su bile iz oblasti neurologije, ortopedije i ambulantne hirurgije. Sastanku je prisustvovao multidisciplinarni tim ljekara.