U organizaciji Udruženja endokrinologa Republike Srpske 7. i 8. juna 2024. godine u prostorijama Banskog dvora Banja Luka održan je simpozijum ,, Štitasta žlijezda i pridružena oboljenja”.

Ovaj naučni skup okupio je veliki broj stručnjaka u oblasti endokrinologije, nuklearne medicine i torakalne hirurgije sa prostora Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH.

Osim tema iz svakodnevne kliničke prakse učesnici Simpozijuma su se posvetili i savremenim stavovima u liječenju oboljenja štitaste žlijezde i diskutovali o problemima i dilemama sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Na pomenutom skupu aktivno su učestvovali ljekari naše Ustanove. Skupu je prisustvovao i specijalizant endokrinologije Medicinskog fakulteta u Foči.
Rad pod nazivom ,, Udruženost endokrinopatija-dijabetes tip 1 i bolesti štitaste žlijezde u autoimunom –poliglandularnom sindromu tipa 2”, kao predavač po pozivu održala je primarijus dr Snežana Mališ-internista endokrinolog.

,,Tiroidni papilarni karcinom kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom”- sa prikazom pacijenata iz naše kliničke prakse prezentovala je viši asistent dr Olivera Čančar , internista endokrinolog.