Druga onkološka akademija, kojom je ujedno obilježeno 175 godina farmaceutske kompanije „Fajzer”, održana je u Sarajevu u periodu od 7. do 9. juna.
Jedan od predavača i panelista bila je i doc. dr Jelena Vladičić Mašić.
Na Akademiji su učestvovali su i ostali specijalisti i specijalizanti onkolozi iz naše ustanove.