Dr Srđan Radanović,specijalizant vaskularne hirurgije boravio je na dvonedeljnoj edukaciji (28.04.-10.05.2024.god.) u Univerzitetskoj bolnici Koč, Istanbul. Edukaciju u navedenoj ustanovi omogućili su Univerzitetska bolnica Foča kao i Udruženje endoskopskih hirurga BIH.

Aktivno i pasivno je učestvovao u operativnim zahvatima kao i u sprovođenju dijagnostičko-terapisjkih procedura u tretmanu bolesti kardiovaskularnog sistema. Pored klasičnih otvorenih zahvata na srcu i krvnim sudovima stekao je saznanja i tehnike iz oblasti minimalno invazivnih ENDVASKULARNIH procedura, EVAR, PTA/STENT,  laserska operacija vena, skleroterapija. Ovaj boravak u bolnici Koč omogućio mu je sticanje novih saznanja , savladavanje novih tehnika kao i razmjenu iskustava i mišljenja, sticanje prijateljstava.

Edukacija u navedenoj,visokorangiranoj i renomiranoj ustanovi je samo nastavak saradnje sa istom. Da se prisjetimo,  prof. Dr Nenad Lalović zajedno sa svojim kandidatima, dr Mladen Pejović i dr Nemanja Ilić su već boravili u ovoj ustanovi kod prof.dr Emre Balika, jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti abdominalne, robotske hirurgije. Naime prof. Balik će učestvovati na našoj redovnoj hirurškoj sekciji u junu ove godine kada će nam se predstaviti kao aktivni predavač.

Edukacija u Univerzitetskoj bolnici Koč, nedavni boravak u Mađarskoj,Japanu kao i brojni drugi kongresi su samo pokazatelj entuzijazma, želje i volje koji krase naše ljekare odjeljenja za hirurške grane , a sve u cilju pružanja najbolje i najsavremenije zdravstvene zaštite našim pacijentima.

Da napomenemo, bolnica Koč je univerzitetski zdravstveni centar sa najsavremenijom opremom, preko 5000 zaposlenih, preko 800 bolničkih ležaja , 27 operacionih sala, trening centrom. Sve to omogućava pružanje kompletne i najsavremenije zdravstvene zaštite pacijenata.