U periodu od 26.05. do 30.05. Dubai, UAE, održan je 26. Internacionalni kongres kliničke hemije I laboratorijske medicine (ICCCLM) – IFCC WorldLab. Istovremeno, bio je to i 17. kongres arapske federacije za kliničku biologiju (AFCB), 10.godišnji sastanak saudijskog udruženja za kliničku hemiju (SSCC) I 8. međunarodna konferencija I konferencija UAE o genetskim poremećajima.

Univerzitetska bolnica Foča, Internacionalni kongres kliničke hemije I laboratorijske medicine WorldLab

Naučni program je obuhvatao veliki broj predavanja koja su se istovremeno odvijala u 7 različitih kongresnih sala. Predavači iz različitih zemalja svijeta govorili su o novinama u dijagnostici različitih oboljenja (malignih, metaboličkih, neurodegenerativnih) i to uglavnom sa aspekta molekularne medicine.

Univerzitetska bolnica u Foči je takođe imala svog predstavnika na ovom prestižnom skupu. Naravno, osim prisustva naučnom dijelu kongresa, učesnici su imali priliku da uživaju u mnogobrojnim turističkim atrakcijama koje ovaj grad nudi.