Dr Kotaro Moriguchi, specijalizant urgentne medicine iz Osake (Japan), bio je u posjeti Univerzitetskoj bolnici i Medicinskom fakultetu u Foči. Mladi kolega je želio da upozna način rada u našoj ustanovi.

Proveo je dan u Operacionom bloku i Jedinici hirurške intenzivne medicine. Razmijenjena su iskustva, uporedjen način rada izmedju različitih zemalja i različitih zdravstevnih sistema. Dr Moriguchi je obišao sva odjeljenja Univerzitetske bolnice, a potom i Medicinski fakultet.

Menadžment obje ustanove, kao i kolege i studenti su rado dočekali kolegu iz Japana. Bilo je vremena i za druženje. Pun pozitivnih utisaka dr Kotaro je otišao u Osaku.