U Univerzitetskoj bolnici Foča 29.04.2024. ordiniraće Prof. dr Dragan Kovačević.

Profesor Kovačević je načelnik klinike za elektrofiziliologiju i poremećaje ritma srca IKVB Sremska Kamenica. Svoje iskustvo implementiraće u edukaciju naših kadrova iz oblasti elektrostimulacije.

Isti dan, organizovaće se edukacija srednjeg stručnog kadra, neizostavnog dijela tima za uspješan proces implantacije.

Ambulanta za poremećaje ritma srca taj dan će raditi konzilijarne preglede kompleksnih pacijenata iz oblasti aritmologije.