Još jedna i nizu uspješnih edukacija i kvalitetnih saradnji koja će ubrzati i pobolјšati liječenje naših pacijenata savremenim metodama. Naime, predvodim tim lјekara Univerzitetske bolnice Foča u čijem sastavu su specijalizanti-dr Mladen Pejović, dr Srđan Radanović, dr Nemanja Ilić, specijalizant Opšte hirurgije iz bolnice Trebinja na edukaciji u UB Kečkemet Mađarska iz oblasti laparoskopske i vaskularne hirurgije. Zadovolјstvo je razmijeniti iskustva i družiti se sa velikim prijatelјem, profesorom doktorom Laslom Šikorskim, vodećim laparoskopskim hirurgom Mađarske i Evrope.

Profesor Šikorski u više navrata boravio je u Univerzitetskoj bolnici Foča i naš je dugogodišnji prijatelј. Slјedeći njegov dolazak planiran je za mjesec jul ove godine kada će u Foči održati predavanja na tradicionalnom Simpozijumu hirurga Republike Srpske i Srbije sa međunarodnim učešćem. Napredne laparoskopske operacije iz oblasti kolorektalne hirurgije, hirurgije želuca, već duži niz godina izvode se u Univerzitetskoj bolnici Foča, koja prati savremene tokove i metode liječenja. Ovo je prilika da razmijenimo iskustva i stavove sa vodećim laparoskopskim hirurzima Mađarske, zemlјe koja je pravi prijatelј Republike Srpske.