Udruženje pedijatara Republike Srpske isporučilo je danas Univerzitetskoj bolnici Foča dva savremena inkubatora, po jedan transportni i stacionarni, uz ostalu prateću opremu za zbrinjavanje vitalno ugrožene novorođenčadi.  Oprema je obezbijeđena u dobrotvornoj akciji „S lјubavlјu hrabrim srcima“, koja je organizovana pod pokrovitelјstvom predsjednika Republike Srpske.

U paketu pomoći, uz inkubatore, Univerzitetska bolnica dobila je i dvoja kolica za intrahospitalni prevoz, dva puslna oksimetra- za mjerenje zasićenosti krvi kiseonikom i dva perfuzora- brojača kapi infuzije.

Načelnik Dječijeg odjelјenja Bilјana Milinković ističe da je ovo veoma važna i skupocjena oprema i da omogućava najbolјi mogući način transporta životno ugrožene novorođenčadi.

„Savremeni metodi liječenja i moderna tehnologija su omogućili da i djeca veoma male tjelesne težine imaju šansu za život. Samo im treba obezbijediti adekvatnu opremu i adekvatan transport do tercijarnih ustanova gdje će se primijeniti mehanička potpora disanja“, kaže Milinkovićeva.

Uz inkubator, koji su nabavili 2019. godine, dobijanjem novog transportnog inkubatora, koji će zamijeniti dotrajali aparat, u ovoj ustanovi više neće morati da strahuju u slučaju transporta blizanaca.

„Inkubator je bio star više od 40 godina, koji naprosto više nije mogao da se servisira i uvijek je bilo rizično da li će se beba adekvatno moći transportovati ili ne“, rekla je pedijatar- neonatolog Univerzitetske bolnice Tatjana Gavrilović Elez.

Ona je napomenula da su, u situacijama kada je novorođenčetu potrebno obezbijediti kiseoničku terapiju pomoću aparata sa mehaničkom ventilacijom, te nastavak dalјe terapije, najvažniji prvi minuti i prvi sati, odnosno pravovremen transport ka tercijarnoj ustanovi.

Direktor Univerzitetske bolnice Radmil Marić zahvalio se, u ime zaposlenih, svim donatorima.

„I u budućnosti treba da nastavimo da radimo slične akcije. Nadam se da će slјedeća krenuti već početkom iduće godine i to je ono što je svakako potrebno našem zdravstvenom sistemu“, rekao je Marić.

Opremu za transport životno ugrožene novorođenčadi u okviru akcije “S lјubavlјu hrabrim srcima“ dobile su bolnice u Banjaluci, Doboju, Bijelјini, Foči, Gradišci, Prijedoru, Zvorniku, Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu, kao i bolnice u Gračanici na Kosovu i Metohiji i Livnu u Federaciji BiH.

Izvor Radio Foča.