XIX Simpozijum će se održati 22-24 juna 2023 godine, u organizaciji Udruženje hirurga Republike Srpske, Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva, Univerzitetske bolnice Foča i Medicinskog fakulteta Foča,

Kompletan program Simpozijuma možete da pogledate OVDJE.