Dana 06.06.2023. godine u okviru kontinuirane edukacije, Prof. dr Biljana Mijović, specijalista epidemiologije, održala je edukaciju za medicinske sestre/tehničare i radnice na održavanju higijene na temu: PREVENCIJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA ( značaj održavanja higijene u zdravstvenoj ustanovi).

Održavanje higijene u zdravstvenoj ustanovi je neophodan korak u očuvanju zdravlja i jedan od važnih načina da se zaustavi širenje mikroorganizama.

Kontinuirana profilaksa bolničkih infekcija vrlo je složen postupak. Zato je potrebno dobro organizovano i timski raditi na sprečavanju i suzbijanju intrahospitalnih infekcija, uključujući stalnu edukaciju osoblja svih profila, da bi se što bolje upoznali rizični uzročnici pojavljivanja i širenja  tih infekcija te mjere sprečavanja i poboljšanja sigurnosti vlastitog rada.