U maju -mjesecu borbe protiv melanoma, vodeća grupa dermatologa za podizanje svijesti o raku kože, Euromelanoma,  pokreće europsku kampanju za poboljšanje načina zaštite od sunca osobito među tinejdžerima, te pružanje besplatnih pregleda mladeža kao i ostalih lezija sumnjivih na karcinom kože. U BiH će raditi besplatne preglede ukupno 81 doktor u 23 grada u javnim zdr.ustanovama, kliničkim centrima, te veliki broj privatnih dermatoloških ordinacija, poliklinika i hiruških ordinacija,kao i aktivnosti na otvorenom.

U cilju podizanja svijesti stanovništva o štetnosti UV zračenja, kao i o prevenciji nastanka karcinoma kože i njegove dijagnostike, biće organizovan besplatan dermatološki pregled mladeža u okviru Euromelanoma kompanije u BiH, u periodu od 29. do 31. maja i od 05. do 07. juna 2023 godine, sa početkom u 09:00h u Dermatološkoj ambulanti Univerzitetske bolnice Foča.

Rak kože jedan je od rijetkih karcinoma koje sami možemo vidjeti. Od zaštite do otkrivanja, svi mi imamo moć preuzeti kontrolu nad našim rizikom od raka kože.  Ovogodišnja kampanja pod sloganom ‘Koristite li zaštitu?’ potiče tinejdžere na bolji izbor UV zaštite, a uključuje i distribuciju plakata, letaka i materijala na društvenim mrežama kao i tokom raznih vanjskih aktivnosti i besplatnih pregleda građana.

Analiza 394 681 kliničkih pregleda pokazala je da osobe koje su pretrpjele teške opekline od sunca (bolne opekline od sunca, s intenzivnim crvenilom ili mjehurima, koje traju dva ili više dana) prije dobi od 18 godina imaju 18% veću vjerojatnost da će imati sumnjivu leziju koju je identificirao dermatolog u punoljetnosti.

“Globalno, predviđa se da će se učestalost raka kože povećati za 85% prije nego što dođemo do 2040. godine. Preokret tog trenda počinje rješavanjem problema izlaganja suncu u djetinjstvu i tinejdžerskoj dobi”, rekla je profesorica Veronique del Marmol, predsjednica Euromelanoma iz Brisela.

Zasebno istraživanje, pokazuje da, unatoč tome što 84% tinejdžera prepoznaje vezu između neadekvatne zaštite tokom izlaganja UV zrakama i razvoja raka kože, 76% ove skupine priznaje da se ne štite uvijek od sunca.

Uopšte, čini se da su adolescenti danas svjesniji zdravlja od generacija prije njih. To je sjajno, ali zaštita njihove kože od učinaka UV zraka – bilo prirodno od sunca ili umjetno od solarija – ostaje problem.

Posjetite www.euromelanoma.eu  kako biste saznali gdje možete obaviti besplatan pregled u vašem gradu.

Predsjednik Euromelanoma BiH –Prim.mr.sci.dr.med Hana Helppikangas, spec.dermatovenerolog

Odbor Euromelanoma u BiH: Mr.sci.dr.med Mersiha Krupalija-Fazlić, Mr.sci.med.dr Tamara Jovović-Sadiković, Dr Kerim Alendar,  Dr Selma Poparić i Dr Haris Varupa (Sarajevo), Dr. Dragana Popović i dr Alma Kovačević-Tucek,  (Banja Luka), Prof. dr. Dubravka Šimić (Mostar) , Dr Merisa Imamović Kuluglić  i Prim.Prof.dr.sc Eldina Malkić Salihbegović (Tuzla), i Prim.dr Samira Dajić- Hrvanović ( Zenica).