Poštovani, Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete Simpozijumu „SAVREMENI PRISTUP LIJEČENJU BOLA“

Simpozijum će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Foča od 07. 04. – 08. 04. 2023. sa početkom od 07. 04. 2023. godine u 16:00 h.

Organizacioni i naučni odbor
Prof.dr Dejan Bokonjić
Prof.dr Radmil Marić
Prof.dr Irena Mladenović
Prof.dr Vekoslav Mitrović
Doc.dr Srđan Mašić
Prof.dr Sanja S. Marić

Kompletan program Simpozijuma možete pogledati na ovom linku.