Dan podrške oboljelima od epilepsije obilježava se 26.marta širom svijeta, a kako je internacionalna boja za epilepsiju ljubičasta, ovaj je dan nazvan ,,Purple day” ili ,,Ljubičasti dan”. Za obilježavanje dana izabrana je ljubičasta boja lavande koja je internacionalna boja epilepsije, a isto tako je povezana i sa osjećajem usamljenosti koji se često javlja kao posledica društvene stigmatizacije i izolacije osoba sa epilepsijom.

 Univerzitetska bolnica Foča danas je obilježila svjetski dan pružanja podrške osobama sa epilepsijom, a svrha obilježavanja je upravo podizanje nivoa svijesti o epilepsiji.