Dana 22.03.2023. godine održan je stručni sastanak za medicinske sestre/tehničare u amfiteatru JZU Univerzitetske bolnice Foča.

Glavna sestra bolnice, Marijana Elez, diplomirani medicinar zdravstvene njege, održala je stručni sastanak u okviru kontinuirane edukacije  medicinskih sestara/tehničara u okviru teme  ,, VAŽNOST KOMUNIKACIJE U RADU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA”.

Cilj ove edukacije je jačanje komunikacijskih vještina medicinskih sestara/tehničara sa pacijentima, njihovim porodicama i radnim kolegama.

Timski rad i komunikacija u zdravstvu su oblasti koje treba stalno unapređivati, u cilju postizanja boljeg kvaliteta rada u brizi o pacijentu, tokom pružanja zdravstvenih usluga.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, humanost i predanost pozivu.