Univerzitetska bolnica Foča u saradnji sa ljekarima Klinike Intenzivne medicine za nehirurško liječenje UKC Republike Srpske na čelu sa prof. Peđom Kovačevićem i timom ljekara intenzivista organizovala je sastanak posvećen osnivanju Odjeljenja za nehiruršku  Intenzivnu medicinu.

Cilj sastanka je bio da se načelnici odjeljenja i službi zajedno sa direktorom upoznaju o funkcionisanju Jedinica Intenzivne medicine i da se prenesu iskustva Klinike za nehirurško Intenzivno liječenje UKC Republike Srpske. Istaknut je značaj problema kritično oboljelih pacijenata i predloženo da se uspostavi video link između ove dvije ustanove koji će pomoći u početnom radu intenzivnog liječenja nehirurških pacijenata u našoj ustanovi.

Ljekari specijalisti i specijalizanti su već u nekoliko navrata boravili u Klinici Intenzivne medicine za nehirurško liječenje kod prof. Kovačevića i dogovoren je dolazak značajnog broja mladih ljekara koji nemaju specijalizacije i koji će provesti potrebnu edukaciju u trajanju od nekoliko mjeseci u toj eminentnoj ustanovi.