Dana 15.06.2022. godine u 14 časova u amfiteatru JZU Univerzitetske bolnice Foča, u organizaciji JZU Univerzitetske bolnice Foča i Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, organizovan je stručni sastanak. Teme sastanka bile su: 1. “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” (predavač Doc. dr Verica Prodanović), 2. “Širok raspon rješenja u liječenju hipertenzije” (Dr Slađana Popović) i 3. “Valsartan u sinergiji sa amlodipinom!” (Dr Milica Kunarac). Predavači su razgovarali o novim smjernicama u prevenciji i liječenju kardiovaskularnih oboljenja.