Dana 09.06.2022. godine u 14 časova u amfitetaru JZU Univerzitetske bolnice Foča organizovan je stručni sastanak.

Prof. dr Radmil Marić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije Univerzitetske bolnice Foča, u okviru teme “Hronična bolest vena-Stanje podcijenjene težine”, govorio je o hroničnoj bolesti vena koja danas pogađa polovinu odrasle svjetske populacije, više žene nego muškarce. Uobičajeno se javlja među ljudima koji moraju dugo stajati ili sjediti tokom dana ili za vrijeme obavljanja svog posla. Važno je rano započeti liječenje kako bi se spriječilo napredovanje bolesti. Preporučuje se fizička aktivnost, korištenje elastičnih kompresijskih čarapa i venoaktivnih lijekova (bioflavonoidi) koji povećavaju elastičnost vena, inhibiraju upalu venskih zalistaka i utiču na propusnost kapilara.

Dr Marija Petrović – Pajkanović, specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterolog Univerzitetske bolnice Foča, govorila je o gastroezofagealnoj refluksnoj bolesti (GERB)  koja pogađa više od 30% svjetske populacije, te se procjenjuje da ima veći uticaj na kvalitet života pacijenata od blagog kongestivnog zatajenja srca ili angine pectoris. U okviru teme “Prolongacija tretmana GERB-a” na stručnom predavanju su pojašnjene najnovije smjernice koje preporučuju produženo liječenje GERB-a primjenom inhibitora protonske pumpe (pantoprazol).