U organizaciji Udruženje hirurga Republike Srpske, Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva, Univerzitetske bolnice Foča i Medicinskog fakulteta Foča, održava se 13. SIMPOZIJUM HIRURGA SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM.

Ovaj naučni skup je tradicionalan i spada u red prepoznatlјivih na širem području i okuplјa više od 200 lјekara sa prostora Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore, Hrvatske i šire.

Takođe izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na 13. Simpozijum hirurga Republike Srpske i Srbije sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Foči od 23-26 juna 2022.godine.

Teme simpozijuma biće najnovija saznanja iz oblasti hirurgije. Osim tema iz svakodnevne kliničke prakse pažnju ćemo posvetiti i savremenim stavovima u liječenju, a takođe diskutovaćemo i o problemima i dilemama sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu.

Osim stručnjaka iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine simpozijum će okupiti i vrhunske stručnjake iz regiona i iz cijelog svijeta, te će biti odlična prilika za susret sa starim poznanicima, sticanje novih poznanstava, razmjenu iskustava i ideja i uspostavljanje saradnje kako u praktičnom tako i u naučnom smislu.

Takođe dođite i upoznajte Foču, grad smješten u dolinama rijeka Drine i Ćehotine. Foča je važna saobraćajna komunikacija na raskršću puteva za Srbiju, Crnu Goru i  Jadransko primorje.

Foča je univerzitetski grad u kome rade dvije visokoškolske ustanove, Medicinski i Bogoslovski fakultet, na kojima se školuje oko 2000 studenata.

Posebno prirodno bogatstvo predstavljaju Nacionalni park Sutjeska, slivovi rijeka Drine, Tare i Ćehotine, i splavarenje ovim divnim rijekama je nezaboravan događaj. Radujemo se Vašem dolasku i želimo da iz Foče ponesete najljepše uspomene.

 

Preliminarni program 13. Simpozijuma možete pogledati ovdje.