Na odsjeku interventne kardiologije Univerzitetske bolnice u Foči 24.12.2021. godine urađeno je 12 koronarografija.  Kod dva pacijenta urađen je PCI sa implantacijom stenta, a ostatak su bile dijagnostičke koronarografije.

 

Sve procedure su izvedene bez komplikacija. Tim je predvodio dr  Saša Lončar iz UKC Banja Luka sa Anom Inđić ( medicinskim tehničarom) uz prisustvo ljekara odjeljenja kardiologije Univerzitetske bolnice Foča koji se edukuju iz oblasti interventne kardiologije ( dr Milica Kunarac, dr Srđan Popović, dr Slađana Popović), kao i tehničara odjeljenja kardiologije (Slobodan Milanović, Slobodan Ostović, Milena Kunarac i Jovana Rašević).

Načelnica odjeljenja kardiologije dr Milica Kunarac rekla je da je plan da se koronarografije, u vremenu koje je pred nama, a u skladu sa epidemiološkom situacijom, izvode svakog mjeseca u jednom ili dva termina.