Krajem maja  2021. godine u  JZU Univerzitetskoj bolnici Foča počela  je sa radom savremena angio-sala. Prvu dijagnostičku koronarografiju  uradili ljekari  kardiolozi  naše ustanove uz pomoć interventnih kardiologa UKC Republike Srpske. Angio – salu je  zvanično otvorio  ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, gospodin   Alen Šeranić 03.06.2021. godine.  Tom prilikom je istakao   da  će angio sala biti na usluzi svim pacijentima a posebno pacijentima Istočnog dijela Republike Srpske  i u njoj će se izvoditi  najsavremenije dijagnostičke i terapijske procedure na koronarnim i perifernim krvnim sudovima.

Do sada je u Angio-sali Univerzitetske bolnice Foča urađeno ukupno 13 endovaskularnih procedura, uglavnom dijagnostičkih koronarografija, dok je jednom pacijentu sa ishemijskom bolešću srca urađena  balon angioplastika prednje silazne grane lijeve koronarne arterije, a jednom pacijentu sa nestabilnom anginom pektoris je direktno implantiran stent u desnu koronarnu arteriju. Sve intervencije su prošle bez komplikacija uz zadovoljstvo svih pacijenata, a izveli su ih zajedno dr Srđan Popović i dr Saša Lončar uz podršku  višeg Rtg tehničara Ane Inđić iz angio-sale UKC Republike Srspke koja je paralelno edukovala i koordinisala mlade Rtg i medicinske tehničare naše Ustanove koji će činiti budući angio-tim.

Naš dugoročni cilj je stvaranje stručnog tima interventnih kardiologa,  vaskularnih  hirurga i radiologa,  edukacija svih medicinskih profila neophodnih  za rad  u angio – sali, da bi u doglednoj budućnosti obezbjedili  kontinuiran  dvadestčetvoročasovni  rad angio – sale i  pružanje  svih usluga  iz interventne   kardiovaskularne medicine.

Plan je takođe  da se   u saradnji  sa interventnim radiolozima  UKC Republike Srpske  kao i  vaskularnim  hirurzima, koji se bave endovaskularnom  hirurgijom sa prostora Republike  Srbije pa i šire napravi  edukacija  i započne sa radom   interventna  i  vaskularna hirurgija  na ovim prostorima.

U septembru mjesecu održaće se  5. Kongres   kardiologa   sa medjunarodnim učećšem, gdje će  Srđan dr  Popović, kao član radne grupe za interventu kardiologiju Udruženja kardiologa Republike Srspke , imati priliku da  iznese prva iskusta u radu Angio – sale za potrebe  interventne kardiologije