Obavljena je edukacija medicinskog osoblja od strane sertifikovanih edukatora iz Inel – Med doo Mostar i Kantonalne bolnice Zenica.  

Doc. dr Marijana Kovačević, nefrolog, navodi da aparat  Diapact nudi cijeli spektar mogućnosti terapije, uključujući:

  • Sporu kontinuiranu ultrafiltraciju (SCUF) za preopterećenje tečnošću
  • Niske i visoke izmjene kontinuirane veno-venske hemofiltracije (CVVH) za akutnu slabost bubrega
  • Mogućnost vršenja prethodnog i naknadnog razrjeđivanja u CVVH (Kontinuiranoj veno-venskoj hemofiltraciji) ili HVHF (Visokovolumnoj hemofiltraciji)
  • Metode CVVHFD (Kontinuirana veno-venska hemodijaliza) , CVVHDF (kontinuirana veno-venska hemodijafiltracija)
  • Terapeutsku izmjenu plazme (TPE) i adsorpciju plazme
  • Kaskadno filtriranje dostupno za ozbiljne septičke pacijente
  • Opciju citrat u načinu CVVHD

Sa svojim konceptom HomeoSAFE, sistem Diapact je u stanju izvesti sigurno sve načine akutnog pročišćavanja krvi. Njegova jedinstvena fleksibilnost u smislu terapije omogućuje isporuku kontinuiranih metoda dijalize pored kreveta pacijenta u Jedinicama intenzivne njege.

Doc.dr Kovačević ističe da je nabavkom navedenog aparata omogućeno liječenje teških pacijenata hospitalizovanih u Jedinicama hirurške i nehirurške intetnzivne njege, teških neuroloških, hematoloških , infektoloških  i drugih bolesnika koji zahtjevaju terapiju izmjenom plazme, kao i volumno opterećenih hemodinamski nestabilnih kardioloških bolesnika. Imajući u vidu da se u UB Foča obavljaju složeni hirurški zahvati iz oblasti vaskularne, opšte, ortopedske i drugih hirurških grana, da se planiraju kardiološke interventne procedure, kao i da je bubrežna insuficijencija problem i bolesnika sa COVID 19, posebno onih najtežih koji zahtjevaju asistiranu ventilaciju, značaj uvođenja ovih procedura je od izuzetne važnosti za UB Foča I pacijente iz ističnog dijela RS koji se liječe u našoj ustanovi navodi doc. dr Kovačević.