Služba za
RADIOLOŠKU
DIJAGNOSTIKU
Profesionalne i savremene dijagnostičke procedure.
16-slajsni CT skener.
ODJELJENJE ZA HIRURŠKE GRANE Savremene hirurške metode liječenja pomoću kojih se
godišnje uradi više od 2500 operativnih zahvata.
Novi
Hemodijalizni
centar
Savremeni pristup pacijentima sa
akutnom bubrežnom insuficijencijom.
 • Dnevni izvjestaj

  05. 03. 2021. U toku protekla 24 časa primljeno je 39 pacijenta, a 3 pacijenta su obrađena i vraćena. Posle 15 časova pregledano je 5 pacijenata. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeno je 3 djece, 1 dječak i 2 djevojčice.
 • Uputstvo za prijem

  Prijem pacijenata u UB Foča vrši se u redovno radno vijeme od 07-15h pri čemu pacijenti moraju imati sledeću dokumentaciju:
  Pročitaj detaljnije
 • Radno vrijeme i vrijeme posjete

  • Prijem pacijenata
   00.00 - 24.00
  • Posjete - radnim danom
   13.00 - 14.00
  • Posjete - vikendom
   12.00 - 13.00

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Univerzitetske bolnice Foča

Univerzitetska bolnica Foča vodeća je zdravstvena ustanova Istočnog dijela Republike Srpske.

 • Osnovna djelatnost ove ustanove je pružanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite stanovništvu i održavanje kliničke nastave 1. ciklusa medicinskog, stomatološkog, defektološkog fakulteta i studija zdravstvene njege.
 • Univerzitetska bolnica Foča prati svjetska dostignuća u prevenciji i liječenju bolesti i teži stalnom usavršavanju svojih usluga.
 • Ustanova otvorena za svakoga, u kojoj će se neprestano raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvene usluge, a samim tim i na poboljšanju zdravstvene slike stanovništva u regionu.
Univerzitetska bolnica Foča

Centrala: +387 (058) 222-500E-MAIL

Zašto da izaberete nas

Pogledajte neke od usluga koje se rade u našoj ustanovi.

 • Centar za majku i dijete

  Postoje mnoge varijacije odlomaka iz Lorem Ipsum-a, ali većina je pretrpjela kojekakve promjene s dodanim humorom, ili nasumičnim riječima koje nikako tu ne spadaju.

 • Pacemaker Centar

  Postoje mnoge varijacije odlomaka iz Lorem Ipsum-a, ali većina je pretrpjela kojekakve promjene s dodanim humorom, ili nasumičnim riječima koje nikako tu ne spadaju.

 • Terapija bola

  Na današnjem stepenu razvoja medicinske nauke, sa savremenim lijekovima i procedurama za ublažavanje bolova, malo je pacijenata kojima se bol ne može ukloniti …

 • Proljećne alergije

  Postoje mnoge varijacije odlomaka iz Lorem Ipsum-a, ali većina je pretrpjela kojekakve promjene s dodanim humorom, ili nasumičnim riječima koje nikako tu ne spadaju.

 • Prednosti porođaja u epiduralnoj analgeziji

  Smanjuje bol tokom porođaja i mogućava da trudnica sačuva snagu za samo rađanje bebe kada treba aktivno da učestvuje u porođaju.

 • Laparoskopska hirurgija

  Postoje mnoge varijacije odlomaka iz Lorem Ipsum-a, ali većina je pretrpjela kojekakve promjene s dodanim humorom, ili nasumičnim riječima koje nikako tu ne spadaju.

HOSPITALIZACIJE

AMBULANTNI PREGLEDI

OPERATIVNIH ZAHVATA

LABORATORIJSKIH ANALIZA

Medicinski fakultet Foča

Univerzitetska bolnica Foča kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Foča

Univerzitetska bolnica u vrijeme svoga osnivanja bila je Regionalna bolnica,  relativno dobro tehnički i kadrovski opremljena, i od početka uključena u osnivanje Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. Vremenom, ona je prerasla u Univerzitetsku bolnicu i postala stalna baza Medicinskog fakulteta Foča.

Do sada, Univerzitetska bolnica u saradnji sa Medicinskim fakultetom odškolovala je 908 diplomiranih studenata.

Doktora Medicine 398.
Doktora stomatologije 351.
Diplomiranih defektologa 72.
Diplomiranih medicinara zdravstvene njege 87.